secret-code

הסוד שבקוד – הנדסה גנטית

מולקולת DNA מורכבת מארבעה בסיסים חנקניים, סיפור שכתוב בארבע אותיות קוד וקובע את כל התכונות של כל היצורים החיים. אבל איך זה קורה? איך מגיעים מקוד לתכונה?