evolution_site_dino_pic

מבוא – מה עושים כאן?

תמיד רציתם משחק חוויתי שידגים איך עובדת הברירה הטבעית?
חיפשתם סרטון שמסביר בפשטות את חוקי מנדל?
הגעתם למקום הנכון.
מטרת האתר לספק משאבי למידה חדשניים ומקוריים כדי לשלב את נושא האבולוציה בתוכנית הלימודים.

הצטרפו למסע של האבולוציה לאורך ציר הזמן:
בכל נקודה תמצאו סרטונים, משחקים ומערכי שיעור המדגימים בצורה חווייתית את עקרונות תורת האבולוציה.